Apmaksas un piegādes noteikumi

 

Cenas
Visas cenas norādītas bez PVN. Mēs neuzņemamies atbildību par jebkādām pēkšņām piegādātāju cenu izmaiņām, izpārdotu vai pārtrauktu preci, un neuzņemamies atbildību par drukas kļūdām.

Piegāde
Mēs piegādājam visā ES. Piegādes izmaksas nav iekļautas produktu cenā, ja vien nav norādīts mūsu cenu lapā, piedāvājumā vai mājaslapā.

Piedāvājumi
Visi rakstiskie piedāvājumi ir spēkā 30 dienas, ja vien nav atrunāts cits termiņš.

Pasūtījums
Visi pasūtījumi ir jāveic rakstiski sūtot uz mūsu e-pasta adresi.

Pasūtījums nevar tikt atcelts bez vienošanās ar Baltic Hospitality Group. Gadījumā, ja pasūtījums tiek atcelts, Baltic Hospitality Group ir tiesīgs iekasēt izdevumus, kas saistīti ar pasūtījuma atcelšanu.

Maksājumi
Maksājumu noteikumi ir norādīti piedāvājumā.
Visiem jaunajiem klientiem ir priekšapmaksa, ja vien nevienojas citādāk. Ja maksājums nav veikts norādītajā termiņā, tad mēs esam tiesīgi iekasēt 0.5% no kopējās rēķina summas par katru nokavēto maksājuma dienu.