Müügi- ja tarnetingimused

 

Hinnad
Kõik hinnad on ära toodud ilma käibemaksuta.

Me ei vastuta muudatuste eest tootja hindades, välja müüdud või tootmisest maha võetud kaupade eest. Me ei vastuta trükivigade eest.

Tarnimine

Tarnime Euroopa Liidu piires. Transport ei sisaldu hinnas, kui hinnakirjas, pakkumises või kodulehel pole vastavat märget.

Pakkumised
Kõik kirjalikud pakkumised on jõus 30 päeva, välja arvatud juhul, kui pole sätestatud muu tähtaeg.

Tellimus
Kõik tellimused peavad olema esitatud/kätte saadud kirjalikult e-maili teel

Tellimust ei või tühistada ilma Baltic Hospitality Group OÜ-ga kokkuleppimata. Tellimuse tühistamise korral on Baltic Hospitality Group OÜ-l õigus sisse kasseerida tellimuse tühistamisest tingitud kulud.
Maksed
Maksetingimused on ära toodud pakkumises.
Uute klientide suhtes on kehtestatud ettemaksunõue, välja arvatud juhul, kui on kokku lepitud teisiti.

Õigeaegselt teostamata maksete korral on meil õigus sisse kasseerida 0.5% vastava arve kogusummast iga viivitatud maksepäeva eest.