Meist

 

Baltic Hospitality Group OÜ asutasid 2003. aasta juunis Mairita ja Esben Kalhøj, kes olid enne seda töötanud palju aastaid Läti turismi- ja hotellinduse valdkonnas. Meie peakontor paikneb kaunis Sigulda linnas, lähedal nii Riiale kui ka peamistele Eestisse ja Leetu suunduvatele maanteedele.

Meie missioon

“Baltic Hospitality Group” OÜ näeb oma missiooni selles, et rahuldada nõudlust kvaliteetsete ja funktsionaalsete interjöörilahenduste järele Balti riikide parimates hotellides ja restoranides ning tagada ühtlasi Skandinaavia turu jaoks unikaalsete, kvaliteetsete, keskkonnasõbralike ja funktsionaalsete hotellikosmeetika ja hügieenitarvete kättesaadavus.

Meie eesmärgid aastateks 2016–2020

Majandus

Baltic Hospitality Group on tugev ja stabiilne firma, mille kasvu juhitakse kindlakäeliselt.

Turundus

Baltic Hospitality Group on juhtiv hotelli- ja restoranikaupade tarnija Lätis ja üks juhtivaid tarnijaid teistes Baltimaades.

Baltic Hospitality Group OÜ eesmärgiks on tugevdada oma positsiooni Skandinaavia turul hotellikosmeetika ja hügineenitarvete tarnijana.

Baltic Hospitality Group OÜ seab enda sihiks areneda Balti riikide ja Skandinaavia uuendusaldiks ja juhtivaks firmaks turunduse ja müügiaktsioonide alal.

Tootearendus

Baltic Hospitality Group on tootearenduse valdkonnas uuenduslik, paindlik ja juhtkohal konkurentide seas tänu pidevale tihedale kontaktile kõigi äri osapooltega nagu meie tarnijad, kliendid ja klientide külalised, olles võimeline rahuldama vajadusi nende tekkimisel või eelistatult juba enne, kui need tekivad.

Baltic Hospitality Group eesmärk on laiendada valikut keskkonnasõbralikumate toodetega, seda ka pakendite osas.

Baltic Hospitality Group toodete kvaliteet vastab vähemalt seadusandlusest tulenevatele nõuetele, kuid samuti Baltic Hospitality Group’i enda kvaliteedile ja esteetilisusele esitatavatele nõuetele.

Töötajad

Baltic Hospitality Group’i töötajad on väljaõppinud, loovad, vastutustundlikud, hoolikad, usaldatavad ja ambitsioonikad. Nad hindavad kvaliteeti, esteetilisust ja head teenindust.

Eetika

Baltic Hospitality Group on ühiskonna osa ja jagab vastutust selle positiivse arengu eest.

Baltic Hospitality Group järgib Läti ja Euroopa Liidu seadustest tulenevaid nõudeid ning on väga tähelepanelik töö- ja keskkonnatingimuste suhtes, milles toodetakse nn kolmandast maailmast pärinevaid tooteid.

Baltic Hospitality Group respekteerib talle klientidega koostöö tegemisel teatavaks saanud teabe konfidentsiaalsust.

Baltic Hospitality Group peab lugu oma töötajatest ning nende vajadusest vaba aja ja pereelu järele.

Baltic Hospitality Group on töökoht, kus austatakse erinevaid seisukohti ja vaatenurki.